Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Agenda


Jaarvergadering op woensdag 21 februari 2024 om 20.00 uurbij Byboellies te Warten.

                                    


                                                              nest en jonge lijstersVogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944