Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Fotoalbum

Klik op onderstaan de linken om naar het fotoalbum te gaan

Foto's verruiging weilanden langs Kritewei 30-08-2009

Met de jeugd het veld in bij veehouder Talsma in mei 2010
Met de jeugd het veld in bij veehouder Talsma in mei 2011
Met de jeugd het veld in bij veehouder Talsma in mei 2012
Met de jeugd het veld in bij veehouder Talsma in mei 2013


                                                           


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944