Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Scholen-werkgroep Wergea/Warten


Momenteel heeft onze wacht geen scholen-werkgroep meer.  
Tot en met 2013 was er via de school contact met de jeugd van groep 7 en 8.
Na een wijziging in de organisatie van de school is dit na 2013 niet meer mogelijk.

Het onderstaande kunnen wij de jeugd op deze manier helaas niet meer bijbrengen.
 
Zie voor foto's het "fotoalbum".

 

Wie de jeugd heeft heeft de toekomst.

Dat is ook de gedachte in het beleidsplan van de BFVW.

Daarom zijn er diverse stappen gezet om de jeugd te stimuleren en op te groeien tot de nazorgers van morgen.

 

Een aantal van onze ervaren leden heeft reeds een "trekkers" cursus gevolgd om de jeugd hier in te begeleiden.

Onderwerpen hierbij waren:

Opzet en organisatie van een jeugdafdeling en wat men zoal kan doen met de jeugd.

Educatieve aspecten. Hoe gaan we met de jeugd om en hoe krijg en houd je ze enthousiast.

Verband naar ouder en school.

Herkenning van vogels in het veld.

Lesmateriaal voor de scholen.

 

Jaarlijks wordt er door de BFVW een "Jeugdfûgelwachtdei" georganiseerd.                                            

De BfVW stelt jaarlijks het "Sulveren Polske" beschikbaar voor de vinder van het 1e jeugdljipaai.

 

 

Verslag schoolproject 2012 (door Tonny Biesterbosch) Zie foto's hier beneden.

Op 11 mei hebben Lolke v.d. Meer en ik  aan de hand van stokvogels en een film over de weidevogels

getracht groep 7 van de basisschool te interesseren voor onze weide vogels . 

Eerst moesten ze zonder uitleg de namen van een 9 tal vogels noteren.

Na de film mochten ze het nogmaals doen en was het resultaat al aanmerkelijk beter.

Op 25 mei zijn we de 's middags met de hele groep 7 naar boer Talsma op Domwier gefietst.

Hier werden de kinderen in 7 groepen verdeeld met een begeleider. Iedere groep kreeg een formulier met

opdrachten die ze in het veld moesten uitvoeren .

Ook konden ze in de schuur de nesten van de boerenzwaluw bezien, waarvan hier ± 50 paartjes  broeden. 

Ze nestelen soms op de vreemdste plaatsen. Zelfs op een schoteltje, zodat je het nest met de eitjes ook aan de kinderen kunt laten zien. De laatste opdracht is het polsstokspringen . Veel van de kinderen hebben nog nooit met een pols gesprongen en dat zorgt altijd voor veel plezier en meestal een nat pak.


                                                           

2013 bij veehouder Talsma


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944