Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Hempensermeer                                            

De Hempensermeer is in 1785 droog gelegd en is 83 ha groot.

De polder is altijd gebruikt voor de veeteelt. Er waren voorheen 3 boerderijen, welke door SBB zijn afgebroken. De huidige molen is niet de molen die de Hempensermeer droog heeft gemalen, maar de Monniksmolen die er in 1863 voor in de plaats kwam. Deze is voor de bemaling gebruikt van 1863 tot 1955.

Sinds 1955 gaat de bemaling machinaal, nu elektrisch. Lolke v/d Meer en Tjitte Talsma zijn nu de molenaars.

De polder is in 1980 gekocht door Staatsbosbeheer. Sindsdien is dit een vogelweide gebied, dat in het voorjaar dienst doet als vogelbroedreservaat. Het land wordt verpacht aan lokale veehouders.

De nazorg gebeurt door nazorgers van onze wacht.    


 Voormalige boerderij in de Hempensermeer

 van veehouder Manshanden.

 Foto uit 1971Onderstaande foto's zijn genomen op 12-05-2012
                                                           


Sub-menu
broedparen
molen
eilandje


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944