Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Broedparen Hempensermeer  ( 88 ha.)                      
  terug

Jaar 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Kievit 16
31
20
35
37
27


Grutto 61
58
44
49
65
72


Scholekster 14
18
19
22
9
22


Tureluur 24
26
19
30
28
21


Kluut
2


Watersnip 3
1
1
3
Wilde eend 17
16
27
13
16
13


Slobeend 8
3
9
6
12
5


Kuifeend 6
8
8
9

11


Krakeend 4
3
8
8
5
5


Grauwe gans 69
69
82
129

62


Bergeend 3
2
3
3
2
4


Zomertaling


1
1RietgorsKokmeeuw
30

222

153


Graspieper 13
11
5
4
8
13
                           

 
Jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kievit 25 32 65 32 33 48 44 17 35 35 34 26 44 47
32
23
Grutto 87 69 76 44 59 52 46 42 51 43 49 44 65 67
39
44
Scholekster 26 28 27 24 27 23 23 20 27 26 22 22 28 25
19
16
Tureluur 19 15 23 17 25 25 22 20 22 19 20 19 36 30
22
25
Kluut             1 1       2 1 2

2
Watersnip 9 10 7 10 9 5 8 6 3 3 2 2 1 1
1
2
Wilde eend 30 26 35 36 30 31 21 34 29 24 24 25 30 25
21
29
Slobeend 10 12 14 8 9 10 5 6 8 7 9 6 7 9
9
7
Kuifeend 4 5 4 6 5 6 2 4 7 4 4 3 11 8
4
7
Krakeend 1 1 4 3 5 8 10 8 7 10 9 4 9 9
11
11
Grauwe gans                   4 2 15 58 23
17
79
Bergeend 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 2 5 5
5
5
Zomertaling 2 1 1 1 1 1         1   1 1


Rietgors                   2 1 3   1
1
4
Kokmeeuw                     60 55 125 110

35
Graspieper 12 3 8 8 8 7 9 6 6 8 6 5 4 6
8
9
                                                           Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944