Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Het eerste kievitsei in onze wacht is gevonden door:


2022 20 maart A. v/d West


2021 19 maart P. Zwart2020 14 maart A. v/d West2019 12 maart A. v/d West


2018 28 maart A. v/d West  en
N. Sytema


2017 16 maart A. v/d West  en
N. Sytema

2014
13 maart
J. Wijnand
Bij de jeugd 14 maart
Iris Wijnand
2012 14 maart W. Meinderts Bij de jeugd 22 maart P en H Gerbens, L Kalsbeek, DJ Mulder en N Pol
2011 18 maart Y. v. Keimpema Bij de jeugd 18 maart Jacqeline Jelsma
2010 18 maart S. de Groot Bij de jeugd 23 maart Sietse Wassenaar
2009 11 maart G. Pol Bij de jeugd 17 maart Jacqeline Jelsma
2008 13 maart P. Zwart Bij de jeugd 13 maart Reino v/d Werf
2007 10 maart P. Zwart Bij de jeugd 17 maart Jelmer Kalsbeek
2006 27 maart C. Helfrich Bij de jeugd 30 maart Rinse Sinnema
2004 18 maart Joh. Sinnema Bij de jeugd 20 maart Jelmer Kalsbeek
2003 15 maart H. Vaartjes Bij de jeugd
niemand
2002 16 maart B. Terpstra Bij de jeugd 24 maart Erwin de Jong
2000 16 maart J. Hoekstra Bij de jeugd 22 maart Stefan Ronner
1999 16 maart J. Minkes Bij de jeugd 21 maart Simon Bruinsma
1998 19 maart J. Hoekstra Bij de jeugd 21 maart Stefan Ronner en Sander Venema
1997 16 maart D. Castelein Bij de jeugd 22 maart Erwin de Jong
1996 27 maart H. Vaartjes Bij de jeugd 30 maart Sikko Hempenius
1995 17 maart B. Terpstra Bij de jeugd 20 maart Rutmer v/d Meer
1994 14 maart S. Sinnema Bij de jeugd 15 maart Hendrik Schuurmans
1993 19 maart W. Sobel Bij de jeugd 21 maart Rutmer v-d Meer
1992 16 maart H. Vaartjes Bij de jeugd 23 maart Gerko v. Wijngaarden
1991 16 maart Tj. Stelwagen Bij de jeugd 16 maart Mikel v-d West
1990 16 maart C. Bijlsma Bij de jeugd 18 maart Rutmer v-d Meer
1989 14 maart Joh. Hoekstra Bij de jeugd 15 maart Tjeerd Pool
1988 18 maart A. de Vos Bij de jeugd 21 maar Tjeerd Pool
1987 29 maart Joh. Hoekstra Bij de jeugd 30 maart Tjeerd Pool
1986 25 maart O. Hoekstra Bij de jeugd 27 maart Eelco Terpstra
1985 26 maart Joh. Anema Bij de jeugd 28 maart Enno Kuipers
1984 17 maart J. Kooistra Bij de jeugd 27 maart Enno Kuipers
1983 20 maart S. Postma Bij de jeugd 23 maart Gerrit Postma
1982 18 maart P. Postma Bij de jeugd 20 maart Sietse Postma
1981 16 maart P. Postma Bij de jeugd 17 maart Klaas Postma
1980 31 maart S. Sinnema Bij de jeugd 31 maart Sietse Postma
1979 26 maart B. Terpstra Bij de jeugd 26 maart Enno Kuipers

                                                           Iris Wijnand 2014Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944