Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Geschiedenis vogelwacht Idaarderadeel Noord.                

Onze vogelwacht is opgericht op 1 mei 1944 te Wergea.

De oprichting kwam voort uit de noodzakelijkheid op te treden tegen de steeds heviger

wordende onverschilligheid van de bevolking tegen de natuur.

Het is de wens om hier op brede basis wat aan te doen.

De vergadering werd voorgezeten door de heer Brada.

Zie verslag oprichtingsvergadering.

 

Klik op onderstaande link voor foto's 50 jarig jubileum 1994.

Foto's 50 jarig jubileum 1994                                                            

 

Klik op onderstaande linken voor oude documenten.

Oprichtingsvergadering 01-05-1944                                                            

Brief aan landeigenaren 09-03-1946

Brief de heer Brada 19-07-1946

Brief minister 02-03-1946

Brief minister 30-03-1946

Agenda 1947 en later

Overzicht veldwerk 1949

Jachtvergunning B. de Boer 23-02-1951

Schenking aan vogelwacht 1994

BFVW jaarverslag 1946

BFVW statuten in 1946

BFVW 1e vergadering 12-11-1947

BFVW agenda 1947

BFVW jaarrekening 1947

BFVW brief 15-11-1947


                                                           
Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944