Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

De Hempenserpoldermolen                       
  terug       

De Hempenserpoldermolen is gebouwd in 1863. Type Grondzeiler.

De molen bemaalde de polder van 1863 tot 1955.

In dat jaar werd hij op afbraak te koop aangeboden, wat in strijd was

met de molenverordening. Gedeputeerdenstaten gaven geen toestemming

voor de sloop en adviseerde de Gemeente de molen over te nemen.

Het waterschap besloot in 1959 tot overdracht, onder voorwaarde dat de

geplaatste dieselmotor geplaatst in 1953 in de molen gehandhaafd kon blijven.

In 1986 werd deze Bronsmotor verwijderd en vervangen door een elektromotor.

In 1985 brandde de molenaarswoning naast de molen af.

De molen is in 1988/1989 gerestaureerd.

Bemalen van de Hempenserpoldermolen is thans op vrijwillige basis.

( gegevens uit Nederlandse Molendatabase)                                                                1971


                                                                   2012

                                                           


1971


2012


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944