Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Eilandje bij de Hempensermeer,
ten zuiden van Zuiderburen.               terug

Ten noorden van de Hempensermeer en ten zuiden van Zuiderburen

ligt een ondiepe plas water. Naast het nieuwe fietspad.

Tijdens het broedseizoen is dit verboden voor loslopende honden.

In het midden van deze plas is door leden van onze wacht een

kunstmatig eilandje aangelegd van zand, welke bedekt is met schelpen.

Het afgelopen jaar hebben hier o.a. reeds een aantal kluten, scholeksters en

een kleine plevier gebroed.

 

Hieronder wat foto's van het onderhoud aan het eilandje op 19-03-2015.
Een nieuwe laag schelpen aanbrengen.
Op de foto's zijn Lolke, Sytse en Tonny hier mee bezig.                                                           
Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944