Vogelwacht   Idaarderadeel  Noord      Wergea    Warten    Warstiens     opgericht 1 mei 1944                                                      Jaarverslagen          Waarnemingen          Fryskeneisoarchdei           Links     

Broedparen                                                     
  terug    

Jaren 2014 t/m 2025

Aantal ha.
1890
verbod 1890
1890
1890
2011
2011
2011
2011
2011Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Kievit 295

274
265
277
290
323
223
203
247Grutto 152

202
157
157
126
150
151
140
186Scholekster 153

129
120
125
121
106
97
75
104Tureluur 72

85
92
109
72
90
78
83
94Watersnip

2
1
3
1
5


Wilde eend 26

65
47
77
126
84
67
59
80Slobeend 2

12
6
10
27
16
16
13
19Kuifeend 4

3
7
8
17
7
2
5
10Krakeend 5

15
7
13
27
19
17
8
12Bergeend 6

1
6
4
9
8
5

4Zomertaling 131
4Wintertaling
1Veldleeuwerik 8

26
37
24
31
30
21
31
32Graspieper 9

10
15
8
14
11
9
8
7Jaren 2002 t/m 2013


Aantal ha.
2146
2148
2150
verbod
2111
2159
2089
1755
1761 1652
1698
1698

Jaar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Kievit 524
522
552

493
457
383
331
312
274
320
285

Grutto 360
286
278

268
205
215
196
220
144
183
166

Scholekster 253
258
266

254
156
142
155
176
154
180
149

Tureluur 153
121
189

154
143
155
104
142
83
95
97

Watersnip 6
4
3

3
2
1


Wilde eend
190
201
232

215
235
225
151
164
50
50
31

Slobeend 24
32
43

23
22
24
26
16
8
13
3

Kuifeend 18
27
34

25
36
40
27
29
7
7
3

Krakeend 8
12
20

24
13
21
13
27
5
12
12

Bergeend 11
14
17

14
16
11
3
9
2
5
4

Zomertaling 2
4
4

1
1
1
1
2
2
2


Wintertaling 1
2
6

5
4

5
3


1

Veldleeuwerik 54
44
47

41
39
29
9
19
23
14
17

Graspieper 23
23
27

29
17
23
13
27
6
7
7
                                                           


Vogelwacht  Idaarderadeel  Noord                  Wergea      Warten    Warstiens                       Opgericht 1 mei 1944